Adre

Croeso i fy ngwefan bersonnol. Sgroliwch lawr am wybodaeth amdanaf i ac i ddarllen erthyglau ar fy mlog. Cewch hefyd hyd i fy manylion cyswllt ar waelod y dudalen.

Amdanaf i

Botanegydd ydw i, yn wreiddiol o ogledd Cymru, ond bellach yn byw yn Norwich. Mae gen i ddiddordeb cryf mewn hanes naturiol, cyfathrebu gwyddoniaeth a dulunio graffeg. Ar y blog hwn, gallwch ddod o hyd i erthyglau dwi wedi eu sgwennu am bynciau sydd o ddiddordeb i fi. I weld ychydig o fy ngwaith dylunio, cliciwch yma, neu i ddarllen am fy yr ymchwil y bues i’n ei wneud ar gyfer fy noethuriaeth, cliciwch yma.

Blog

Gwenyn mêl: bywyd gwyllt neu anifeiliaid fferm?

Os gofynnaf i chi ddychmygu darlun o fyd natur, dwi’n meddwl y galla’i ddyfalu rhai o’r pethau ddaw i’ch meddwl. Nant yn ymlithro trwy goedwig, efallai, gydag ambell i blanhigyn yn cael ei beillio gan wenynen streipiog. Ond falle y dylech chi ail-gysidro, yn ôl gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caergrawnt, sy’n sgwennu yng nghylchgrawn Science na …

Cysylltu

Gallwch gysylltu efo fi gan ddefnyddio’r ffurflen isod.

Teipiwch neges fer yma.