Amdanaf i

Botanegydd ydw i, yn wreiddiol o ogledd Cymru, ond bellach yn byw yn Norwich. Mae gen i ddiddordeb cryf mewn hanes naturiol, cyfathrebu gwyddoniaeth a dulunio graffeg. Ar y blog hwn, gallwch ddod o hyd i erthyglau dwi wedi eu sgwennu am bynciau sydd o ddiddordeb i fi. I weld ychydig o fy ngwaith dylunio, cliciwch yma, neu i ddarllen am fy yr ymchwil y bues i’n ei wneud ar gyfer fy noethuriaeth, cliciwch yma.