Amdanaf i

Yn wreiddiol Sir Conwy, dwi bellach yn byw yng Nghaeredin. Mae gen i ddiddordeb cryf mewn hanes naturiol, cyfathrebu gwyddoniaeth a dulunio graffeg. Dwi’n gwneud gwaith cyfathrebu ar gyfer y Rhwydwaith Brechlynoleg Filfeddygol Ryngwladol, sydd wedi ei lleoli yng Nghanolfan Roslin, Prifysgol Caeredin.